Fundusze Europejskie

Eticod Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Q-Code: prace B+R w zakresie ochrony autentyczności produktów wartościowychw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 1. Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności Wnioskodawcy a tym samym Województwa Śląskiego. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie przez Wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych w zakresie ochrony autentyczności produktów wartościowych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. W okresie trwałości wdrożona zostanie 1 innowacyjna, nieznana i niestosowana dotąd usługa o roboczej nazwie Q-Code. 

  Całkowita wartość projektu: 1 730 261,80 PLN 

  Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 100 920,45 PLN

 1. Przedmiotem projektu jest rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w ETICOD, służącego działalności innowacyjnej. Zakres przewidzianych prac obejmuje nabycie nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowiących infrastrukturę wykorzystywaną w działalności B+R, tj.:

  • urządzenia do cyfrowego modelowania nadruku o wysokiej rozdzielczości na materiałach testowych;
  • spektrodensytometru do pomiaru stabilności druku i zgodności barw;
  • urządzenia z funkcją proofingu cyfrowego do testowego wydruku etykiet wraz z oprogramowaniem;
  • stacji roboczej z oprogramowaniem;
  • urządzenia do cyfrowego znakowania materiałów testowych;
  • oprogramowania do wsadowego przetwarzania dokumentów.

   Planowane efekty:

  • Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej – 1 szt.
  • Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej – 2 szt.

  W okresie trwałości na wspartej infrastrukturze przeprowadzane będą prace B+R pozwalające na wprowadzenie na rynek innowacji produktowych i technologicznych zgodnych z RIS WSL.

   Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności ETICOD, a tym samym woj. śląskiego.

  WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN]: 4 505 244,00

  WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]: 3 662 800,00

  DOFINANSOWANIE UE [PLN]: 1 648 260,00

  Harmonogram realizacji projektu obejmie okres od 01.09.2016 r. do 28.12.2017 r.

 1. Projekt będzie polegał na rozwoju współpracy z kooperantami biznesowymi w oparciu o innowacyjny system zarządzania w celu automatyzacji i digitalizacji wymiany informacji w procesach biznesowych w formule B2B oraz automatyzacji procesu produkcyjnego.

   Planowane efekty:

  – Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w wyniku realizacji projektu – 1 szt.

  – Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC] – 1 szt.

  Głównym celem projektu zwiększenie konkurencyjności Eticod poprzez wykorzystanie TIK w procesach biznesowych.

  WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN]: 644 511,80

  WYDATJI KWALIFIKOWANE [PLN]: 523 993,33

  DOFINANSOWANIE UE [PLN]: 235 797,00

  Harmonogram realizacji projektu obejmie okres od 01.11.2017 r. do 30.09.2018 r.

 1. Przedmiotem Projektu jest: wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych
  i procesowych z zakresu poligrafii. Zakres prac obejmuje nabycie:

  1/maszyny fleksograficznej wraz z oprogramowaniem;

  2/maszyny modułowej do produkcji, konfekcjonowania i zadruku etykiet
  wraz z oprogramowaniem;

  3/urządzeń do produkcji termosublimacyjnej wraz z oprogramowaniem;

  4/naświetlarko-wymywarki termicznej wraz z oprogramowaniem.

  Głównym celem Projektu jest: wzrost konkurencyjności i innowacyjności ETICOD Sp. z o.o. na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

  Planowane efekty:

  Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku [szt.]: 1

  Liczba wprowadzonych innowacji [ szt. ]: 3

  Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [ EPC ] : 5

  WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN]: 4 717 110,00

  WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]: 4 382 000,00

  DOFINANSOWANIE UE [PLN]: 1 971 900,00

 1. Przedmiotem Projektu jest wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań. Zakres prac obejmuje nabycie:

  1/maszyny cyfrowej wraz z oprogramowaniem;

  2/maszyny fleksograficznej wraz z oprogramowaniem;

  3/maszyny do klejenia i formowania wraz z oprogramowaniem;

  4/maszyny do konfekcjonowania wraz z oprogramowaniem.

  Głównym celem Projektu jest: wzrost konkurencyjności i innowacyjności ETICOD Sp. z o.o. na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

  Planowane efekty:

  Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku [szt.] 1

  Liczba wdrożonych wyników prac B+R [szt.] 1

  Liczba wprowadzonych innowacji [szt.] 4

  Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC]: 1

  WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN]:6 665 000,00

  WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]: 6 665 000,00

  DOFINANSOWANIE UE [PLN]: 2 999 250,00

UE
ETICOD sp. z o.o.
ul. Grzegorzka 21, 40-309 Katowice – Poland
NIP 627 266 37 23  |  KRS 000321577  |  REGON 241087158
AGB   |   Datenschutzerklärung   |   DSGVO   |   ®copyright ETICOD sp. z o.o.